logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 87/05

 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 21.09.2005r.

 

w sprawie odwołania ze składu osobowego  Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Młodych Energetyków 24  w Wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzanych na dzień 25.09.2005r.

           

 

 

Na podstawie art.48 ust.1 i 3  w związku z art. 50 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.  Nr 46 poz. 499 z późn.zm.)  -  zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 

W związku z wygaśnięciem członkostwa j w Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Młodych Energetyków 24  w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odwołuję Panią Urszulę Zajączkowską z członka obwodowej komisji wyborczej.

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Ilość odwiedzin: 872
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 87/05
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 87/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21.09.2005r. w sprawie odwołania ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 u
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-11-17 14:54:09
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 14:54:09
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 11:27:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner