logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr   92 /05

 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 29.09.2005r.

 

w sprawie odwołania ze składu osobowego  członków Obwodowych Komisji

Wyborczych   w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 09.10.2005r.

           

Na podstawie § 11 ust.1 , 4, 6 - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.08.2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2000r.  Nr 72 poz.847 ze zm.)  -  zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W związku ze zrzeczeniem się z członkostwa  odwołuję ze składu osobowego

Obwodowej Komisji Wyborczej :

1. Nr 3 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawce Pana Jana Makarek

2. Nr 4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju, Panią Teresę Mikołajów

3. Nr  11 Hala Sportowa w Bogatyni ul.Sportowa 8, Panią Małgorzatę Raczyńską

4. Nr 14 Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni ul. Kościuszki 33, Pana Piotra Choraba

5. Nr 20 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce ul.Rolnicza 25 Panią Katarzynę Raczyńską

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Ilość odwiedzin: 876
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 92 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.09.2005r. w sprawie odwołania ze składu osobowego członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta R
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-11-17 14:58:37
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 14:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 11:31:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner