logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Zarządzenie Nr  96/2005

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

 z dnia  30.09.2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 42/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.05.2005 r. sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych

Gminy i Miasta Bogatynia

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorzadu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. Nr 153, poz 1752 z późn.zm.)

 

 

 

W zarządzeniu Nr 42/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17 maja 2005 r.

 w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta Bogatynia wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

 

Ustala się

Ilość odwiedzin: 2621
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 96/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 96/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 42/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-11-17 15:01:53
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 15:01:53
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 08:14:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner