logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr   100 /05

 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 17.10.2005r.

 

w sprawie uzupełnienia  składu osobowego Obwodowej Komisji

Wyborczej  w II turze Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23.10.2005r.

           

Na podstawie  art.16 ust.1  ustawy z dnia 27 .09.1990r. o Wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tj. Dz U z 2000r. Nr 47 poz. 544 ze zm.) w związku z § 11 ust. 5 - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.08.2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2000r.  Nr 72 poz.847 ze zm.)  -  zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję do składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju, Pana Mirosława Drewniackiego.

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Ilość odwiedzin: 883
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 100/05
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-11-17 15:04:59
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 15:04:59
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 11:38:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner