logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 101/05

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 20.10.2005r.

 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do przeprowadzenia oceny

pracowników mianowanych.

 

            Na podstawie § 2 i 6  załącznika nr 1 do Uchwały Nr X/71/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 16.09.2003r.( zmienionego Uchwałą           Nr XXII/191/04  z dnia 30.11.2004r  ) w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza się następuje:

 

§ 1

 

Ustala się skład osobowy komisji do przeprowadzenia oceny pracy pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w następującym składzie:

1.      Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji– Krzysztof Wietrzykowski - Przewodniczący

2.      Sekretarz Gminy                                       – Krystyna Jakszycka - członek

3.      V-ce przewodniczący Rady Gminy i Miasta – Sylwia Puta - Świercz- członek

4.      V-ce Przewodniczący Rady Gminy i Miasta – Artur Oliasz- członek

5.      Przewodn. Komisji Rewizyjnej Rady G i M – Zbigniew Cuber- członek

 

§ 2

 

W pracach komisji może brać udział zaproszony przedstawiciel organu administracji rządowej.

 

§ 3

 

 

Oceny należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Gminy i Miasta Nr X/71/03 z dnia 16.09.2003r., zmienionej Uchwałą              Nr XXII/191/04 z dnia 30.11.2004r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w terminie do dnia 15.11.2005r.

 

 

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 121/04 z dnia 12.05.2004r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji do przeprowadzenia oceny pracowników mianowanych.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ilość odwiedzin: 871
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 101/05
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 101/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.10.2005r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do przeprowadzenia oceny pracowników mianowanych.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-11-17 15:05:27
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 15:05:27
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 11:40:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner