logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr  103/05

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 27 października 2005 r.

 

 

w sprawie powierzenia stanowiska

dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogatyni

 

 

 

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 36a ust. 4a ustawy              z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),                      zarządzam co następuje:

§ 1

Powierzam z dniem 01 listopada 2005 r. Pani mgr Grażynie Szarawara – stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogatyni  z siedzibą w Bogatyni                              przy  ul. Daszyńskiego 53.

§ 2

Powierzenie funkcji  następuje na okres od 01.11.2005 r. do 31.08.2010 r.

§ 3

Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia                                01 listopada 2005 roku.

 

Ilość odwiedzin: 877
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 103/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 103/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-11-17 15:06:24
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 15:06:24
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 08:21:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner