logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Zarządzenie nr 105 / 05

Burmistrza miasta i gminy bogatynia

Z dnia 27 października 2005 roku

 

W sprawie powołania na stanowisko

Dyrektora ośrodka sportu i rekreacji w Bogatyni

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 7 pkt. 3 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni oraz § 90 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 roku Nr 58, poz. 1259), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuję z dniem 1 listopada 2005 roku Pana Marka Pasztetnika na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Sportowej 8.

 

§ 2

 

Powierzenie funkcji następuje na okres czterech lat, tj. od dnia 1 listopada 2005 roku do dnia 31 października 2009 roku.

 

§ 3

 

Warunki płacy i pracy zawarte zostaną w umowie o pracę.

 

§ 4

 

Obowiązki i uprawnienia dyrektora jednostki określają odrębne przepisy.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 879
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 105/2005
Skrócony opis: Zarządzenie nr 105 / 05 Burmistrza miasta i gminy bogatynia Z dnia 27 października 2005 roku W sprawie powołania na stanowisko Dyrektora ośrodka sportu i rekreacji w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-11-17 15:07:14
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 15:07:14
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 08:36:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner