logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Zarządzenie Nr  106/05

 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

 z dnia  28  października  2005 r.

 

 

 

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

            Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ), art.128,ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15,

z 2003 r. poz. 148.z późn. zm. ) oraz  § 10 pkt 1 Uchwały Nr XXV/210/05 Rady Gminy

i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  624.650,00 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań

              bieżących gminy z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

              kwota 624.650,00 zł

 

 

§ 2

 

 

1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  1.161.285,00 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    w tym:

            - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

              kwota 624.650,00 zł

- zakupy inwestycyjne  kwota 15.897,00 zł

 

2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  536.635,00 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    w tym: rezerwy kwota 149.064,00 zł

            - rezerwa celowa kwota 138.781,00 zł

            - rezerwa ogólna kwota 10.283,00 zł

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2005 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych   103.538.962,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych     97.458.173,00 zł

- niedobór budżetu                                    6.080.789,00 zł

 

- przychody budżetowe w wysokości   14.718.063,00 zł

- rozchody budżetowe w wysokości       8.637.274,00 zł

 

- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2004r. 660.975,00 zł

- przychody  GFOŚiGW    4.000.000,00 zł

- wydatki      GFOŚiGW    4.660.975,00 zł

 

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do pobrania: 2005-11-23 08:53:30 - Uzasadnienie do zarządzenia Nr 106/2005r (88.06 kB)
2005-11-23 08:54:41 - Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2005 (66.52 kB)

Ilość odwiedzin: 2942
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 106/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 106/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28 października 2005 r.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-10-28 15:08:19
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 15:08:19
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-29 08:53:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner