logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

 

Zarządzenie Nr  119/05

 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

 z dnia  30 listopada  2005 r.

 

 

 

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

            Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ), art.128,ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15,

z 2003 r. poz. 148.z późn. zm. ) oraz  § 10 pkt 1 Uchwały Nr XXV/210/05 Rady Gminy

i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  707.868,00 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań   bieżących gminy

  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   kwota 679.450,00 zł

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

   kwota  28.418,00 zł

 

 

2. Dokonuje się  zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  42.720,00 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań   bieżących gminy

  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   kwota 42.720,00 zł

 

§ 2

 

 

1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  1.127.623,00 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    w tym:

- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

   kwota 679.450,00 zł

- realizacja własnych zadań bieżących gmin (dotacja z budżetu państwa ) kwota 28.418,00 zł

 

 

-2-

 

 

 

2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  462.475,00 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    w tym:

-  rezerwa celowa kwota 72.356,00 zł

- wydatki majątkowe ( zakupy inwestycyjne ) kwota 36.300,00 zł

 

 

§ 3

 

 

W dziale 757

Załączniki do pobrania: 2005-12-13 13:44:25 - Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 119/05r (85.16 kB)
2005-12-13 13:49:21 - Załącznik Nr 1 (67.52 kB)

Ilość odwiedzin: 3425
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 119/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 119/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 listopada 2005 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-11-30 13:31:52
Data udostępnienia informacji: 2005-12-13 13:31:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-29 09:04:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner