logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 121 /05

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 07.12.2005 r.

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

 

Na podstawie art. 9 g, ust. 2, w związku z art. 91 d, pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Wandy Rajskiej, nauczycielki nauczania zintegrowanego i terapii logopedycznej, zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej         w Opolnie Zdroju, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,                    w następującym składzie:         

1. Joanna Iżycka-Kuś – przewodnicząca, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
                                             i Gminy  w Bogatyni

2. Anna Baśkiewicz          członek, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

3. Joanna Malcer              członek,  dyrektor  szkoły

4. Beata Szczepańska       członek, ekspert z zakresu  wychowania przedszkolnego               

                                              i nauczania początkowego
5. Jolanta Loritz –

    Dobrowolska               – członek, ekspert z zakresu biologii

§ 2

 

Komisja  pracuje w  terminach  ustawowych, aż do czasu  zakończenia prac związanych                z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego,                      dla nauczyciela wymienionego w zarządzeniu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Ilość odwiedzin: 822
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 121/2005
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 121 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.12.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na s
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-12-13 13:31:52
Data udostępnienia informacji: 2005-12-13 13:31:52
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-13 15:08:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner