logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE  NR 122/05

Burmistrza  Miasta i Gminy Bogatynia 

z dnia 07.12.2005 r.

 

 

 

 

 

w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się                    o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

 

Na podstawie  art. 9 g, ust. 2, w związku z art.  91 d,  pkt  2  ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się  Komisję Egzaminacyjną  dla Pana Pawła Bieżuńskiego, nauczyciela wychowania fizycznego  zatrudnionego   w  Publicznym  Gimnazjum  Nr 1 w Bogatyni, ubiegającego  się  o awans na stopień  nauczyciela mianowanego,  w następującym składzie:
1. Joanna Iżycka-Kuś – przewodnicząca, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
                                             i Gminy  w Bogatyni

2. Anna Baśkiewicz          członek, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

3. Mirosław Plichta          członek,  dyrektor  szkoły

4. Beata Szczepańska       członek, ekspert z zakresu  wychowania przedszkolnego               

                                              i nauczania początkowego
5. Jolanta Loritz –

    Dobrowolska               – członek, ekspert z zakresu biologii

 

§ 2

 

Komisja  pracuje w  terminach  ustawowych, aż do czasu  zakończenia prac związanych                z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego,                      dla nauczyciela wymienionego w zarządzeniu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 881
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 122/2005
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 122/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.12.2005 r.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-12-13 13:31:52
Data udostępnienia informacji: 2005-12-13 13:31:52
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-13 15:05:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner