logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Burmistrza > 2006

Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 1/2006
ZARZĄDZENIE Nr 1/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 2 stycznia 2006r.
2. Zarządzenie Nr 2/2006
Zarządzenie Nr 2 /2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta w Bogatyni na styczeń 20
3. Zarządzenie Nr 3/2006
Zarządzenie Nr 3 /06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 2 stycznia 2006 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
4. Zarządzenie Nr 4/2006
Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udz
5. Zarządzenie Nr 5/2006
ZARZĄDZENIE Nr 5/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów kart świadczonych usług przez wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy w urzę
6. Zarządzenie Nr 6/2006
Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2
7. Zarządzenie Nr 7/2006
Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 stycznia 2006 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
8. Zarządzenie Nr 8/2006
Zarządzenie Nr 8 /2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu
9. Zarządzenie Nr 9/2006
ZARZĄDZENIE Nr 9/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 02 lutego 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do przeprowadzenia oceny pracowników mianowanych.
10. Zarządzenie Nr 10/2006
ZARZĄDZENIE NR . 10/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 02 lutego 2006r. w sprawie powołania zespołu do kontroli realizacji obowiązku usuwania zalegającego na dachach budynków i inny
11. Zarządzenie Nr 11/2006
Zarządzenie Nr 11 /2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ud
12. Zarządzenie Nr 12/2006
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 listopada 2005r.
13. Zarządzenie Nr 13/2006
Zarządzenie Nr 13/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie: przeprowadzenia wśród mieszkańców gminy badań ankietowych dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta i
14. Zarządzenie Nr 14/2006
ZARZĄDZENIE Nr 14/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17.02.2006r. W sprawie: powołania zespołu powypadkowego
15. Zarządzenie Nr 15/2006
Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ud
16. Zarządzenie Nr 16/2006
Zarządzenie Nr 16 /06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
17. Zarządzenie Nr 16a/2006
Zarządzenie Nr 16a/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22.02.2006r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
18. Zarządzenie Nr 17/2006
Zarządzenie Nr 17 /06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 6 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia:
19. Zarządzenie Nr 18/2006
Zarządzenie Nr 18 /06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 7 marca 2006r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko
20. Zarządzenie Nr 19/2006
Zarządzenie Nr 19/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowani
21. Zarządzenie Nr 20/2006
Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 marca 2006 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
22. Zarządzenie Nr 21/2006
Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17 marca 2006 r. W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2005 rok
23. Zarządzenie Nr 23/2006
Zarządzenie nr 23 / 2006 Burmistrza miasta i gminy bogatynia Z dnia 21 marca 2006 roku W sprawie powołania składu osobowego Rady sportu miasta i gminy bogatynia Na podstawie art. 18 a ust. 1
24. Zarządzenie Nr 24/2006
ZARZĄDZENIE NR 24/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 102/2005 w sprawie powołania sztabu ds, koordynacji
25. Zarządzenie Nr 25/2006
Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 21.03.2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o u
26. Zarządzenie Nr 26/2006
ZARZĄDZENIE NR 26/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 21 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 102/2005 w sprawie powołania sztabu ds. koordynacji
27. Zarządzenie Nr 27/2006
Zarządzenie Nr 27/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
28. Zarządzenie Nr 28 /2006
Zarządzenie Nr 28 /2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na II kwartał 2006 roku
29. Zarzadzenie Nr 29/2006
Anulowane
30. Zarządzenie Nr 30/2006
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Działosz
31. Zarządzenie Nr 31/2006
Zarządzenie Nr 31/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 07.04.2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziel
32. Zarządzenie Nr 32/2006
Zarządzenie Nr 32a/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych osobow
33. Zarządzenie Nr 33/2006
Zarządzenie Nr 33 /06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 26 kwietnia 2006 r. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności pożytku publicznego
34. Zarządzenie Nr 34/2006
Zarządzenie Nr 34/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
35. Zarządzenie Nr 35/2006
Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 9 maja 2006 r. W sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 27/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 marca 2006 rok w sprawie zm
36. Zarządzenie Nr 36/2006
Zarządzenie Nr 36/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzi
37. Zarządzenie Nr 37/2006
Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziel
38. Zarządzenie Nr 38/2006
Zarządzenie Nr 38/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie
39. Zarządzenie Nr 39/2006
Zarządzenie Nr 39/2006 Burmistrza Miasta i Grniny w Bogatyni z dnia 19.05.2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie
40. Zarządzenie Nr 40/2006
Zarządzenie nr 40/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 23.05.2006r. w sprawie określenia zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
41. Zarządzenie Nr 41/2006
Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26 maja 2006 r.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
42. Zarządzenie Nr 42/2006
Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26.05.2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziełe
43. Zarządzenie Nr 43/2006
Zarządzenie Nr 43/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 maja 2006 r.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
44. Zarządzenie Nr 44/2006
Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznej
45. Zarządzenie Nr 45/2006
Zarządzenie Nr 45/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ud
46. Zarządzenie Nr 46/2006
ZARZĄDZENIE Nr 46/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
47. Zarządzenie Nr 47/2006
Zarządzenie Nr 47/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 czerwca 2006 r. W sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
48. Zarządzenie Nr 48 /2006
Zarządzenie Nr 48 /2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03 lipca 2006 r.w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na III kwartał 2006 roku.
49. Zarządzenie Nr 49/2006
ZARZĄDZENIE NR 49/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
50. Zarządzenie Nr 50/2006
ZARZĄDZENIE NR 50/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
51. Zarządzenie Nr 51/2006
ZARZĄDZENIE NR 51/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
52. Zarządzenie Nr 52/2006
ZARZĄDZENIE NR 52/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
53. Zarządzenie Nr 53/2006
54. Zarządzenie Nr 54/2006
ZARZĄDZENIE NR 54/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
55. Zarządzenie Nr 55/2006
ZARZĄDZENIE NR 55/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowa
56. Zarządzenie Nr 56/2006
ZARZĄDZENIE NR 56/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
57. Zarządzenie Nr 57/2006
ZARZĄDZENIE NR. 57/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowane
58. Zarządzenie Nr 58/2006
ZARZĄDZENIE NR 58/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
59. Zarządzenie Nr 59/2006
ZARZĄDZENIE NR 59/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
60. Zarządzenie Nr 60/2006
ZARZĄDZENIE NR 60/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
61. Zarządzenie Nr 61/2006
Zarządzenie Nr 61/ 2006 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.07.2006 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w przypadku wystąpienia zagroż
62. Zarządzenie Nr 62/2006
Zrządzenie Nr 62/2006 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.07.2006 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta i Gminy Bog
63. Zarządzenie Nr 63/2006
Zarządzenie nr 63/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia25.07.2006r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Opolno Zdrój i Wolanów.
64. Zarządzenie Nr 64/2006
Zarządzenie Nr 64/2006 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27.07.2006r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania w Mieście i Gmini
65. Zarządzenie Nr 65/2006
Zarządzenie Nr 65/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
66. Zarządzenie Nr 66/2006
Zarządzenie Nr66/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31.01.2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
67. Zarządzenie Nr 67/2006
Zarządzenie Nr 67/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31.07.2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziele
68. Zarządzenie Nr 68/2006
Zarządzenie Nr 68/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu
69. Zarządzenie Nr 69/2006
ZARZĄDZENIE Nr 69/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 10.08.2006r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
70. Zarządzenie Nr 70/2006
Zarządzenie Nr 70/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy
71. Zarządzenie Nr 71/2006
Zarządzenie 71/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 22sierpnia 2006 r.w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta B
72. Zarządzenie Nr 72/2006
73. Zarządzenie Nr 73/2006
ZARZĄDZENIE Nr 73/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 24.08.06 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierani
74. Zarządzenie Nr 74/2006
ZARZĄDZENIE Nr 74 /06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25. 08 . 2006r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
75. Zarządzenie Nr 75/2006
Zarządzenie Nr 75/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 25.08.2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni
76. Zarządzenie Nr 76-76A/2006
Zarządzenie Burmistrza Nr 76-76A/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
77. Zarządzenie Nr 77/2006
Zarządzenie Nr 77 /06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 01września 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ud
78. Zarządzenie Nr 78/2006
Zarządzenie 78/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 01 września 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udz
79. Zarządzenie Nr 79/2006
Zarządzenie Nr 79/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 01września 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o ud
80. Zarządzenie Nr 80/2006
ZARZĄDZENIE NR 80/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.09.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
81. Zarządzenie Nr 81/2006
Zarządzenie Nr 81/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 18 września 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
82. Zarządzenie Nr 82/2006
Zarządzenie Nr 82/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 października 2006 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko
83. Zarządzenie Nr 83/2006
Zarządzenie Nr 83/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 1/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 7 marca 20
84. Zarządzenie Nr 84/2006
Zarządzenie Nr 84/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27 września 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o u
85. Zarządzenie Nr 85/2006
Zarządzenie Nr 85/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29 września 2006 r.w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
86. Zarządzenie Nr 86/2006
Zarządzenie Nr 86/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 2 października 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za październik i listopad 2006 ro
87. Zarządzenie Nr 87/2006
Zarządzenie Nr 87/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 02.102006 r. w sprawie powołania składu osobowego Konnisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielen
88. Zarządzenie Nr 88/2006
Zarządzenie Nr 88 /2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 02.10.2006r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o u
89. Zarządzenie Nr 89/2006
ZARZĄDZENIE NR 89/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 04.10.2006 roku w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Bogatynia na cele prowadzenia handl
90. Zarządzenie Nr 91/2006
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przepompowni przewałowej w Bogatyni.
91. Zarządzenie Nr 92/2006
Anulowane
92. Zarządzenie Nr 93/2006
Zarządzenie Nr 93/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.10.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko
93. Zarządzenie Nr 94/2006
Zarządzenie Nr 94/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.10.2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko
94. Zarządzenie Nr 95/2006
ZARZĄDZENIE NR 95/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 16 października 2006 r. w sprawie powołania sztabu ds. koordynacji
95. Zarządzenie Nr 96/2006
Zarządzenie Burmistrza Nr 96/2006 z dnia 6 listopada 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
96. Zarządzenie Nr 97/2006
ZARZĄDZENIE NR 97 /06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 06.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
97. Zarządzenie Nr 98/2006
ZARZĄDZENIE NR 98/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 06.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianow
98. Zarządzenie Nr 99/2006
Zarządzenie Burmistrza Nr 99/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy i Miasta Bogatynia
99. Zarządzenie Nr 100/2006
Zarządzenie Burmistrza Nr 10/2006 z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
100. Zarządzenie Nr 101/2006
Zarządzenie Nr 101/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.12.2006r. w sprawie odwołanie zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
101. Zarządzenie Nr 102/2006
Zarządzenie Burmistrza z 1 grudnia 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za grudzień 2006
102. Zarządzenie Nr 103/2006
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie powołanie zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
103. Zarządzenie Nr 104/2006
Zarządzenie Nr 104/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 11 grudnia 2006r.W sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
104. Zarządzenie Nr 105/2006
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie powołanie przedstawiciela kierownictwa ds. systemu za
105. Zarządzenie Nr 106/2006
Zarządzenie Nr 106/2006 Zarządzenie Burmistrza Nr 106/2006 Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian
106. Zarządzenie Nr 107/2006
Zarządzenie Nr 107/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
107. Zarządzenie Nr 108/2006
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
108. Zarządzenie Nr 109/2006
Zarządzenie Nr 109 / 2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 12.12.2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem lub dzie
109. Zarządzenie Nr 110/2006
Zarządzenie Nr 110/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 13 grudnia 2006 r.W sprawie projektu budżetu na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwot
110. Zarządzenie Nr 111/2006
Zarządzenie Nr 111 / 2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 21.12.06 w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
111. Zarządzenie Nr 112/2006
Zarządzenie Nr 112/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2006r.W sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok
112. Zarządzenie Nr 113/2006
Burmistrza Nr 113/2006 Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wprowadzenie załącznika nr.5
113. Zarządzenie Nr 114/2006
ZARZĄDZENIE Nr 114/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 8.12.2006r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Ilość odwiedzin: 4031
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Burmistrza MiG Bogatynia - rok 2006
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2006-01-04 12:14:52
Data udostępnienia informacji: 2006-01-04 12:14:52
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-27 12:17:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner