logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Burmistrza > 2007

Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 01/2007
Zarządzenie Nr 1 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za styczeń 2007 roku.
2. Zarządzenie Nr 02/2007
ZARZĄDZENIE Nr 2 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 09.01.2007r. w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Nr 67/03 z dnia 01.08.2003r.
3. Zarządzenie Nr 03/2007
ZARZĄDZENIE NR 3 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.012007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
4. Zarządzenie Nr 04/2007
ZARZĄDZENIE NR 4 / 2007 BUMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA Z DNIA 18.01.2007r. W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do oceny zmian w Miejscowym IManic Zagospo
5. Zarządzenie Nr 05/2007
Zarządzenie Nr 5/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.01.2007 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni prz
6. Zarządzenie Nr 06/2007
ZARZĄZENIE Nr 6/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Komendzie Powaitowej Policji w Zgorzelcu środka trwałego - samochodu os
7. Zarządzenie Nr 07/2007
Zarządzenie Nr 07 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za luty, marzec 2007 roku.
8. Zarządzenie Nr 08/2007
Zarządzenie Nr 8 / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej
9. Zarządzenie Nr 09/2007
ZARZĄDZENIE Nr 9/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów - Zarząd Ter
10. Zarządzenie Nr 10/2007
ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09 luty 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09 lutego 2007r.
11. Zarządzenie Nr 11/2007
Zarządzenie nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatynia z dnia 12.02.2007 r. w sprawie określenia zasad podpisywania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Mias
12. Zarządzenie Nr 12/2007
ZARZĄDZENIE Nr 12 /07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 12 luty 2007r w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie M
13. Zarządzenie Nr 13/2007
ZARZĄDZENIE NR 13/ 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez wichur
14. Zarządzenie Nr 14/2007
ZARZĄDZENIE Nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym z
15. Zarządzenie Nr 15/2007
Zarządzenie Nr 15/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 23.02.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówien
16. Zarządzenie Nr 16/2007
Zarządzenie Nr 16/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28 lutego 2007 rok. W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
17. Zarządzenie Nr 17/2007
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sporu i rekreacji ruchowej w 2007 roku, w formie wsparcia
18. Zarządzenie Nr 18/2007
Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 05.03.2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok
19. Zarządzenie Nr 19/2007
Zarządzenie Nr 19/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania koncepcji funkcjonowania gminnego systemu opieki zdrowotnej
20. Zarządzenie Nr 20 /2007
Zarządzenie Nr 20 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przygotowania i pr
21. Zarządzenie Nr 21 /2007
Zarządzenie Nr 21 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przygotowania i
22. Zarządzenie Nr 22/2007
Zarządzenie Nr 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20 marca 2007r. W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2006 rok
23. Zarządzenie Nr 23/2007
ZARZĄDZENIE Nr 23 /07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26.03.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
24. Zarządzenie Nr 24/2007
ZARZĄDZENIE Nr 24/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26.03.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
25. Zarządzenie Nr 25/2007
ZARZĄDZENIE Nr 25/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26.03.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
26. Zarządzenie Nr 26/2007
ZARZĄDZENIE Nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26.03.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
27. Zarządzenie Nr 27/2007
ZARZĄDZENIE Nr 27/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26.03.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
28. Zarządzenie Nr 28/2007
ZARZĄDZENIE Nr 28/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26.03.2007r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
29. Zarządzenie Nr 29/2007
ZARZĄDZENIE Nr 29/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26.03.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
30. Zarządzenie Nr 30/2007
ZARZĄDZENIE NR 30/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia z zakresu d
31. Zarządzenie Nr 31 /2007
Zarządzenie Nr 31 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli związanych z gromadzeniemi rozdysponowaniem środków publicznych
32. Zarządzenie Nr 32/2007
Zarządzenie Nr 32/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 marca 2007 rok. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
33. Zarządzenie Nr 33/2007
Zarządzenie Nr 33 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 02 kwietnia 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za kwiecień, maj, czerwiec 2007
34. Zarządzenie Nr 34/2007
ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 04.04.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
35. Zarządzenie Nr 35/2007
ZARZĄDZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 04.04.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
36. Zarządzenie Nr 36/2007
ZARZĄDZENIE Nr 36 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 05 kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
37. Zarządzenie Nr 37/2007
Zarządzenie Nr 37/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udz
38. Zarządzenie Nr 38/2007
Zarządzenie Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przygotowania i
39. Zarządzenie Nr 39/2007
Zarządzenie Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przygotowania i
40. Zarządzenie Nr 40/2007
ZARZĄDZENIE Nr 40 /07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania zespołu ds. ISO, którego celem jest opracowywanie i wdrażanie dokumentacji syste
41. Zarządzenie Nr 41/2007
Zarządzenie 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.04.2007 r W sprawie : powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej.
42. Zarządzenie Nr 42/2007
Zarządzenie Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.
43. Zarządzenie nr 43/2007
ZARZĄDZENIE Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25.04.2007r. Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. n
44. Zarządzenie Nr 44/2007
Zarządzenie Nr 44 /07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 26.04.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie
45. Zarządzenie Nr 45/2007
Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 26.04.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziele
46. Zarządzenie Nr 46/2007
Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 26.04.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziel
47. Zarządzenie Nr 47/2007
Zarządzenie Nr 47/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 5 marca 2007 roku w spraw
48. Zarządzenie nr 48/2007
ZARZĄDZENIE Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. n
49. Zarządzenie Nr 49/2007
ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r.
50. Zarządzenie Nr 50/2007
Zarządzenie Nr 50/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2007 rok W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
51. Zarządzenie Nr 51/2007
ZARZĄDZENIE Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 02.05.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
52. Zarządzenie Nr 52/2007
ZARZĄDZENIE Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 02.05.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
53. Zarządzenie Nr 54/2007
Zarządzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.05.2007 r. W sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie
54. Zarządzenie Nr 55/2007
Zarządzenie Nr 55/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ
55. Zarządzenie Nr 56/2007
ZARZĄDZENIE NR 56/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upow
56. Zarządzenie Nr 57/2007
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni
57. Zarządzenie Nr 58/2007
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogatyni
58. Zarządzenie Nr 59/2007
Zarządzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18 maja 2007 rok W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
59. Zarządzenie Nr 60/2007
ZARZĄDZENIE Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni Na podstawie art.33 us
60. Zarządzenie Nr 61/2007
Zarządzenie Nr 61/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22.05.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziel
61. Zarządzenie Nr 62/2007
Zarządzenie Nr 62/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkoł
62. Zarządzenie Nr 63/2007
Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego
63. Zarządzenie Nr 64/2007
Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25.05. 2007r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkó
64. Zarządzenie Nr 65/2007
Zarządzenie Nr 65/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 maja 2007 rok W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
65. Zarządzenie Nr 66/2007
Zarządzenie Nr 66 / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie: określenia zasad i sposobu wprowadzania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej or
66. Zarządzenie Nr 67/2007
ZARZĄDZENIE Nr 67/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 04 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania zespołu wdrażającego system elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-Urzędu w Urzę
67. Zarządzenie Nr 68/2007
Zarządzenie Nr 68/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.
68. Zarządzenie Nr 69/2007
ZARZĄDZENIE Nr 69/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie odwołania Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
69. Zarządzenie Nr 70/2007
Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13.06.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie
70. Zarządzenie Nr 71/2007
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury Pani Marcie Cholewińskiej
71. Zarządzenie Nr 72/2007
Zarządzenie Nr 72/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.06.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Porajowie
72. Zarządzenie Nr 73/2007
Zarządzenie Nr 73/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.06.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Bogatyni
73. Zarządzenie Nr 74/2007
Zarządzenie Nr 74/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.06.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Bogatyni
74. Zarządzenie Nr 75/2007
Zarządzenie Nr 75/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.06.2007r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postęp
75. Zarządzenie Nr 76/2007
Zarządzenie 76/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 19.06. 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowan
76. Zarządzenie Nr 77/2007
77. Zarządzenie Nr 78/2007
Zarządzenie Nr 78/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13.06.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzi
78. Zarządzenie Nr 79/2007
Zarządzenie Nr 79/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 19 czerwca 2007 rok W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
79. Zarządzenie Nr 80/2007
Zarządzenie Nr 80/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20.06.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie
80. Zarządzenie Nr 81/2007
Zarządzenie Nr 81/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20.06.2007r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziel
81. Zarządzenie Nr 82/2007
Zarządzenie Nr 82/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych.
82. Zarządzenie Nr 83/2007
Zarządzenie Nr 83/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20.06.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziel
83. Zarządzenie Nr 84/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji do rozpatrywania wniosków związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów za
84. Zarządzenie Nr 85/2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
85. Zarządzenie Nr 86/2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
86. Zarządzenie Nr 87/2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni
87. Zarządzenie Nr 88/2007
Zarzadzenie Nr 88/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 czerwca 2007 rok w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
88. Zarządzenie Nr 89/2007
Zarządzenie Nr 89/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 02 lipca 2007r w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za lipiec,sierpień,wrzesień 2007 roku
89. Zarządzenie Nr 90/2007
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni
90. Zarządzenie Nr 91/2007
ZARZĄDZENIE Nr 91/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 06.07.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
91. Zarządzenie Nr 92/2007
w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12
92. Zarządzenie Nr 93/2007
ZARZĄDZENIE Nr 93/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.07.2007r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
93. Zarządzenie Nr 94/2007
Zarządzenie Nr 94/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawq9ie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej
94. Zarządzenie Nr 95/2007
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.03.2007r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej
95. Zarządzenie Nr 96/2007
Zarządzenie Nr 96/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowe
96. Zarządzenie Nr 97/2007
Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.07.2007r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej
97. Zarządzenie Nr 98/2007
Zarządze4nie Nr 98/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej
98. Zarządzenie Nr 99//2007
Zarządzenie Nr 99/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej
99. Zarządzenie Nr 102/2007
Zarządzenie Nr 102/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania bud
100. Zarządzenie nr 100/2007
Zarządzenie Nr 100/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej
101. Zarządzenie Nr 101/2007
Zarządzenie Nr 101/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej
102. Zarządzenie Nr 103/2007
ZARZĄDZENIE Nr 103/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26.07.2007r. w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Suszczyńskiego ze stanowiska Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni
103. Zarządzenie Nr 104/2007
Zarządzenie Nr 104/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ptrzetargowej
104. Zarządzenie Nr 105/2007
w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza do spraw Polityki Regionalnej prowadzenia spraw związanych z remontami jednostek oświaty
105. Zarządzenie Nr 106/2007
Zarządzenie Nr 106/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 lipca 2007 rok W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
106. Zarządzenie Nr 108/2007
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
107. Zarządzenie Nr 109/2007
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko
108. Zarządzenie Nr 110/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remonty cząstkowe dróg, ulic, chodników, pa
109. Zarządzenie nr 111/2007
sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę drogi typu rolniczego w m. Jasna Góra
110. Zarządzenie Nr 112/2007
Zarządzenie Nr 112/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta Bogatynia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2
111. Zarządzenie Nr 113/2007
Zarządzenie Nr 113/ 2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na
112. Zarzadzenie Nr 114/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług przewozowych w komunikacji mie
113. Zarządzenie Nr 115/2007
Zarządzenie Nr 115/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
114. Zarządzenie Nr 116/2007
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i zakupu jednolitego stroju
115. Zarządzenie Nr 117/2007
Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli Nr 1 i Nr 3 Miasta Bogatynia dot. włączenia
116. Zarządzenie Nr 118/2007
Zarządzenie Nr 118/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie powołania skladu osobowego Komisji Przetargowej
117. Zarządzenie Nr 119/2007
ZARZĄDZENIE Nr 119/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 23.08.2007r. w sprawie:powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
118. Zarządzenie Nr 120/2007
ZARZĄDZENIE Nr 120/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 31.08.2007r. w sprawie powołania Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
119. Zarządzenie Nr 121/2007
w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 87 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 czerwca 2007 r.
120. Zarządzenie Nr 122/2007
Zarządzenie Nr 122/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
121. Zarządzenie Nr 123/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodników oraz miejsc postojowych i teren
122. Zarzadzenie Nr 124/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wra
123. Zarządzenie Nr 125/2007
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu M
124. Zarządzenie Nr 126/2007
w sprawie: procedury przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych samorządowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek i zakł
125. Zarządzenie Nr 127/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej
126. Zarządzenie Nr 128/2007
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miast
127. Zarządzenie Nr 129/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysow
128. Zarzadzenie Nr 130/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej r
129. Zarządzenie Nr 131/2007
ZARZĄDZENIE Nr 131/07 BURMISTRZA MIASTA i GMINY BOGATYNIA z dnia 27.09.2007R. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
130. Zarządzenie Nr 132/2007
Zarządzenie Nr 132/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 września 2007 rok w sprawie zmian w budżecie gmniy na 2007 rok
131. Zarządzenie Nr 133/2007
w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
132. Zarządzenie Nr 134/2007
Zarządzenie Nr 134/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 1 października 2007 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za październik, listopad 2007 roku.
133. Zarządzenie Nr 135/2007
ZARZĄDZENIE Nr 135/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 02 października 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowi
134. Zarządzenie Nr 136/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę magistrali przesyłowej wody zimnej pomi
135. Zarządzenie Nr 137/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej r
136. Zarządzenie nr 138/2007
ZARZĄDZENIE Nr 138/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 03.10.2007r. w sprawie upoważnienia pracowników do zamawiania prenumerat na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
137. Zarządzenie Nr 139/2007
ZARZĄDZENIE NR 139 /2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 09.10.2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Komendanta Straży
138. Zarządzenie Nr 140/2007
ZARZĄDZENIE Nr 140/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09.10. 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym za
139. Zarządzenie Nr 141/2007
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
140. Zarządzenie Nr 142/2007
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
141. Zarządzenie Nr 143/2007
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do S
142. Zarządzenie Nr 144/2007
Zarządzenie Nr 144/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 października 2007 roku w sprawie inwentaryzacji.
143. Zarządzenie Nr 145/2007
Zarządzenie Nr 145/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18 października 2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.
144. Zarządzenie Nr 146/2007
ZARZĄDZENIE NR 146/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29.10.2007r. w sprawie: przydziału okularów ochronnych do pracy przy komputerze. ZARZĄDZENIE NR 146/2007 Burmistrza Mi
145. Zarządzenie Nr 147/2007
w sprawie: powołania zespołu ds. ISO,którego celem jest opracowywanie i wdrażanie dokumentacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zgodnej z normą ISO 9001:2
146. Zarządzenie Nr 148/2007
w sprawie: przeprowadzenia wśród mieszkańców gminy badania ankietowego dotyczącego funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.
147. Zarzadzenie Nr 149/2007
Zarz adzenie Nr 149/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 października 2007 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
148. Zarządzenie Nr 150/2007
149. Zarządzenie Nr 151/2007
w sprawie powołania składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Bogatynia
150. Zarządzenie nr 152/2007
Zarzadzenie Nr 152/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 6 listopada 2007 w w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 144 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 października 20
151. Zarządzenie NR 153/2007
Zarzadzenie Nr 153/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia z dnia 15 listopada 2007 rok W sprawie projektu budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącz
152. Zarządzenie Nr 154/2007
w sprawie powołania Pana Dariusza Pobiedzińskiego na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni
153. Zarządzenie Nr 155/2007
Zarządzenie Nr 155/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007 rok w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgo
154. Zarządzenie Nr 156/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy uzbrojenia i zagospo
155. Zarządzenie Nr 157/2007
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
156. Zarządzenie Nr 158/2007
ZARZĄDZENIE nr 158 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. W sprawie: powołania zespołu powypadkowego
157. Zarządzenie Nr 159/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. „Telewizja Kablowa
158. Zarządzenie Nr 160/2007
Zarządzenie Nr 160/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 listopada 2007 rok W sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
159. Zarządzenie Nr 161/2007
Zarzadzenie Nr 161/07 Burmistrza Miast i Gminy Bogatynia z dnia 3 grudnia 2007 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za grudzień 2007 roku.
160. Zarządzenie Nr 162/2007
ZARZĄDZENIE Nr 162/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
161. Zarządzenie Nr 163/2007
Zarządzenie Nr 163 / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów w
162. Zarządzenie Nr 164/2007
ZARZĄDZENIE NR 164 /07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 04.12.2007 r w sprawie : powołania Komitetu Organizacyjnego do obchodów „Bogatyńskich Dni Węgla i Energii KARBONALIA 200
163. Zarządzenie Nr 166/2007
Zarządzenie Nr 166/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12 grudnia 2007 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
164. Zarządzenie Nr 167/2007
ZARZĄDZENIE NR 167/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 12.12.2007r. w sprawie: powołania Komisji do likwidacji pieczątek w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
165. Zarządzenie Nr 168/2007
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
166. Zarządzenie Nr 171/2007
ZARZĄDZENIE Nr 171/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do spraw Polityki Regionalnej do podpisywania umów dotyczących
167. ZarządzenieNr 172/2007
Zarzadzenie Nr 172/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
168. Zarządzenie Nr 173/2007
w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12
169. Zarządzenie Nr 174/2007
Zarządzenie Nr 174/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2007 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. przygotowania wniosku aplikacyjnego do Programu Europejskiego Współprac
170. Zarządzenie Nr 175/2007
Zarządzenie Nr 175/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2007 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. przygotowania wniosku aplikacyjnego do Programu Europejskiego Współprac

Ilość odwiedzin: 7588
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Burmistrza MiG Bogatynia - rok 2007
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-02-14 13:56:27
Data udostępnienia informacji: 2007-02-14 13:56:27
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-03 15:19:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner