logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 3 /2007

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 18.012007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g, ust. 2, w związku z art. 91 d, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

 

§1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Moniki Tyminskiej-Romanowicz nauczyciela przedmiotów: marketing, podstawy przedsiębiorczości, rachunkowość przedsiębiorstw, wiedza o społeczeństwie w Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

1. Joanna Iżycka-Kuś - przewodnicząca, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

2. Anna Baśkiewicz - członek, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

3. Jerzy Zając - członek, dyrektor szkoły

4. Beata Szczepańska - członek, ekspert z zakresu wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz zarządzania oświatą

5. Alicja Szczęsna - członek, ekspert z zakresu wychowania przedszkolnego i zarządzania oświatą

§2

Komisja pracuje w terminach ustawowych, aż do czasu zakończenia prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego, dla nauczyciela wymienionego w zarządzeniu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość odwiedzin: 2226
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 03/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 3 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.012007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-02-14 13:58:45
Data udostępnienia informacji: 2007-02-14 13:58:45
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 14:46:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner