logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 4 / 2007

BUMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

Z DNIA 18.01.2007r.

 

W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do oceny zmian w Miejscowym IManic Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 30 usl. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam:

§1

Powołać Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy w sprawach zagospodarowania przestrzennego w następującym składzie:

1. Przewodniczący - z-ca Burmistrza inż. Dominik Matelski

2. Wiceprzewodniczący - ds. Urbanistyki arch. Tomasz Polański

3. Wiceprzewodniczący - ds. Architektury arch. Artur Domagała

4. Członek - Naczelnik Wydziału IP - Marian Gowin

5. Członek - mgr inż. Stefan Niementowski

§2

Komisja działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania: 2007-03-05 14:40:36 - Regulamin pracy gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej (19.85 kB)

Ilość odwiedzin: 1441
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 04/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 4 / 2007 BUMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA Z DNIA 18.01.2007r. W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do oceny zmian w Miejscowym IManic Zagospo
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-02-14 13:58:45
Data udostępnienia informacji: 2007-02-14 13:58:45
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 14:40:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner