logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 07 /2007

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 1 lutego 2007 r.

 

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu

Gminy i Miasta w Bogatyni za luty, marzec 2007 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.).

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się harmonogram realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na luty, marzec 2007 r. obejmujący:

a) prognozowane dochody i przychody budżetu określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) wielkości wydatków i rozchodów, planowanych do sfinansowania określone w załączniku

Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Skarbnik Gminy poinformuje podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie

realizacji budżetu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2380
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 07/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 07 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za luty, marzec 2007 roku.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Alina Guzera
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-02-01 13:59:00
Data udostępnienia informacji: 2007-02-14 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-26 10:20:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner