logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 8 / 2007

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 2 lutego 2007 roku

 

w sprawie ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z § 15 ust. 9 Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia (D. Urz. Woj. Doln. z 2003r. Nr 61, poz. 1378 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:

 

§1

 

Ustala się skład osobowy Społecznej Komisji Mieszkaniowej spośród osób delegowanych przez stałe Komisje Rady Gminy i Miasta Bogatynia w osobach:

1. Gnacy

Krzysztof

2. Litwin

Andrzej

3. Marczak

Marek

4. Morawski

Ryszard

5. Stachyra

Jerzy

6. Stefaniak

Patryk

7. Szczepkowska

Ewa

§2

Zarządzenie wchodzi i n życie z dniem podjęcia.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 83/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 1/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Ilość odwiedzin: 2691
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 08/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 8 / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-02-14 13:59:00
Data udostępnienia informacji: 2007-02-14 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-21 08:05:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner