logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 9/2007

Burmistrza Miasta i Gminy

Bogatynia z dnia 07 lutego 2007r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów - Zarząd Terenowy przy Komisariacie Policji w Bogatyni trzech zamortyzowanych zestawów komputerowych.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) postanawiam:

§1

Przekazać nieodpłatnie NSZZP - Zarządowi Terenowemu Komisariatu Policji w Bogatyni trzy używane i zamortyzowane zestawy komputerowe, wyspecyfikowane w kartach środka trwałego stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta oraz Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2459
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 09/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 9/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów - Zarząd Ter
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-03-01 15:06:26
Data udostępnienia informacji: 2007-03-01 15:06:26
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 14:17:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner