logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 10/2007

Burmistrza Miasta i Gminy

w Bogatyni z dnia 09 luty 2007r.

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09 lutego 2007r.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza, co następuje:

§1

Nadaje Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 1/06 z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zmienione Zarządzeniem Nr 18a/06 z dnia 7.03.2006r. oraz Zarządzeniem Nr 76A/06 z dnia 31.08.2006r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2007r.

Ilość odwiedzin: 1843
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 10/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09 luty 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09 lutego 2007r.
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-03-01 15:06:30
Data udostępnienia informacji: 2007-03-01 15:06:30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-21 08:07:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner