logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 12 /07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 12 luty 2007r

 

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 673 ze zmianami) oraz § 35 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz.1319 ze zmianami) -zarządzam co następuje:

 

§1

Wprowadza się Instrukcję w sprawie Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bogatynia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 1833
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 12/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 12 /07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 12 luty 2007r w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego w Urzędzie M
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-03-01 15:06:30
Data udostępnienia informacji: 2007-03-01 15:06:30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 09:11:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner