logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR  13/ 2007

Burmistrza Miasta i Gminy

Bogatynia z dnia 12.02.2007 r.

w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez wichurę, która wystąpiła w dniach 18-19 stycznia 2007 r. na terenie miasta i gminy Bogatynia.  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekstjednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 

 

§1 

 

W związku z wystąpieniem na terenie miasta i gminy Bogatynia szkód w infrastrukturze spowodowanych silnymi wichurami w dniach 18-19 stycznia 2007 r. powołuję Komisję do szacowania szkód w składzie: 

 

1. Jerzy Stachyra - Z - ca Burmistrza - Przewodniczący Komisji

2.  Stanisław Radomski - Dyrektor ds. Tech. MZGK - członek

3. Barbara Radziechowska - Naczelnik Wydziału SO - członek

4. Radosław Piwowarski - Inspektor ds.przygot. inwest. - członek

5. Zdzisław Strzykała - Specjalista ds. OC. 

 

§2 

 

Zobowiązuję Komisję do sporządzenia protokołu szkód i przesłania do Komisji ds. weryfikacji strat Wojewody Dolnośląskiego. 

 

§3 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 1992
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 13/ 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 12.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez wichur
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-03-01 15:06:34
Data udostępnienia informacji: 2007-03-01 15:06:34
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 13:47:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner