logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 14/07

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

z dnia 22 lutego 2007r.

 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09 lutego 2007r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142 poz.1591 z póź. zm) zarządzam, co następuje:

§1  

W Regulaminie Organizacyjnym wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W rozdziale II

Ilość odwiedzin: 2693
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącym z
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-03-01 15:06:34
Data udostępnienia informacji: 2007-03-01 15:06:34
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 13:40:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner