logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 15/07

Burmistrza Miasta i Gminy

w Bogatyni z dnia 23.02.2007 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty cząstkowe nawierzchni dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Na podstawie art.19 ust.1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt "c" Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Burmistrz Miasta i Gminy, zarządza co następuje:

§1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

Dominik Matelski - przewodniczący,

Daniel Fryc - z-ca przewodniczącego,

Małgorzata Król - sekretarz komisji,

Teresa Morawska - członek komisji

Józef Kosobucki - członek komisji

§2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie :

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.)

z regulaminem pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

§4

Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem zakończenia postępowania.

§5

Ogłoszenie wyników postępowania o zmówienie publiczne nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy bądź jego zastępcy poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki do pobrania: 2007-03-05 13:20:24 - Załącznik nr.1 (36.84 kB)

Ilość odwiedzin: 1993
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 15/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 15/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 23.02.2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówien
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-03-01 15:06:34
Data udostępnienia informacji: 2007-03-01 15:06:34
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 13:21:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner