logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 16/07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 28 lutego 2007 rok.

W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy  i Miasta Bogatynia z dnia  12 lutego 2007 rok. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 85.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 1.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 84.600,00 zł

2. Dokonuje się  zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  410.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 398.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 12.000,00 zł


§ 2

1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  342.283,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej zleconych gminie kwota 1.000,00 zł
- realizacja własnych zadań bieżących gminy – dotacja z budżetu państwa kwota  84.600,00 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 54.281,00 zł


2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 666.683,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.w tym:
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 398.000,00 zł
- realizacja własnych zadań bieżących  gminy – dotacja z budżetu państwa kwota 12.000,00 zł
- zmniejszenie rezerw kwota 120.080,00 zł
a) rezerwa ogólna kwota 58.233,00 zł
b) rezerwa celowa na odprawy emerytalne kwota 7.566,00 zł
c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 54.281,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2006 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 111.824.461,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych 114.003.323,00 zł
- niedobór budżetu 2.178.862,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 10.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 7.821.138,00 zł

- przychody GFOŚiGW  4.300.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006r. 899.818,00 zł
- wydatki GFOŚiGW  5.199.818,00 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do pobrania: 2007-03-30 09:18:48 - Uzasadnienie od Zarządzenia 16/2007 (52.29 kB)
2007-03-30 09:23:27 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 16/2007 (44.25 kB)

Ilość odwiedzin: 1994
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 16/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 16/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28 lutego 2007 rok. W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-02-28 15:06:35
Data udostępnienia informacji: 2007-03-01 15:06:35
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-26 10:22:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner