logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 17/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sporu i rekreacji ruchowej w 2007 roku, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadań

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sporu i rekreacji ruchowej w 2007 roku, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania następujących zadań:

 

Zadanie numer:

RODZAJ ZADANIA

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania

1.

Organizacja przez Gminę Bogatynia szkolnych zawodów sportowych - rejonowych, powiatowych i wojewódzkich

35.410,00 zł

2.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w zawodach lekkoatletycznych w/g kalendarza imprez Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

47.310,00 zł

3.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w okręgowych rozgrywkach piłki nożnej

195.620,00 zł

4.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w ligowych rozgrywkach tenisa stołowego, w zawodach badmintona i racketlona

32.700,00 zł

5.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w rozgrywkach piłki nożnej klasy B w Opolnie Zdrój

11.140,00 zł

6.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w rozgrywkach piłki nożnej klasy A w Markocicach

35.700,00 zł

7.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w rozgrywkach piłki nożnej klasy B w Kopaczowie

13.810,00 zł

8.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w rozgrywkach piłki nożnej klasy B w Sieniawce

12.310,00 zł

9.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w rozgrywkach piłki nożnej klasy B w Krzewinie

12.200,00 zł

10.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w rozgrywkach piłki nożnej klasy B w Działoszynie

13.500,00 zł

11.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w ligowych rozgrywkach piłki nożnej klasy B w Jasnej Górze

13.400,00 zł

12.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w zawodach karate i Taekwondo

31.000,00 zł

13.

Udział Gminy Bogatynia w rejonowych, powiatowych i wojewódzkich rozgrywkach szachowych

8.670,00 zł

14.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w turniejach tańca

8.100,00 zł

15.

Organizacja przez Gminę Bogatynia imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla puszystych

3.700,00 zł

16.

Organizacja przez Gminę Bogatynia zawodów i pokazów modeli plastikowych i kartonowych

3.030,00 zł

17.

Organizacja i udział Gminny Bogatynia w zawodach wędkarskich

4.000,00 zł

18.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w maratonach kolarskich

3.900,00 zł

19.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w turniejach piłki nożnej kobiet

4.800,00 zł

20.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w ligowych rozgrywkach piłki siatkowej

2.700,00 zł

21.

Organizacja i udział Gminy Bogatynia w imprezach rekreacyjnych w ogródkach działkowych

8.600,00 zł

 

Razem:

501.600,00 zł

 Zlecenie realizacji zdań publicznych wiąże się z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa z dniem 2 kwietnia 2007 roku, o godzinie 1000.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (www.bogatynia.pl)

Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia;

W prasie o zasięgu lokalnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Bogatynia

 

mgr Andrzej Grzmielewicz

Załączniki do pobrania: 2007-03-01 15:15:00 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2007 (66.92 kB)
2007-03-01 15:16:11 - Wzór oferty (53.39 kB)

Ilość odwiedzin: 3717
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 17/2007
Skrócony opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sporu i rekreacji ruchowej w 2007 roku, w formie wsparcia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-03-01 15:06:39
Data udostępnienia informacji: 2007-03-01 15:06:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 10:39:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner