logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR  30/2007 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia z zakresu działalności pożytku publicznego w 2007 roku, w dziedzinie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia z zakresu działalności pożytku publicznego w 2007 roku, w dziedzinie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia:

 


Zadanie numer:


RODZAJ ZADANIA


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania

1.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu gminy Bogatynia


55 000,00

2.Zlecenie realizacji zdań publicznych wiąże się z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
3.Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2007 roku, o godzinie 1000.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

1) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (www.bogatynia.pl – w dziale Biuletyn Informacji Publicznej)
2) Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia;
3) W prasie o zasięgu lokalnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2007-04-02 10:27:38 - Oferta pożytek publiczny (50.07 kB)
2007-04-02 10:28:31 - Ogłoszenie (62.08 kB)

Ilość odwiedzin: 2896
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 30/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 30/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia z zakresu d
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-03-29 14:05:27
Data udostępnienia informacji: 2007-03-29 14:05:27
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-02 11:11:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner