logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE Nr  40 /07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 10 kwietnia 2007r.

w sprawie:  powołania zespołu   ds. ISO,  którego celem jest  opracowywanie i  wdrażanie  dokumentacji  systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zgodnej z normą ISO 9001:2000

 Na podstawie § 20 pkt 1 c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam:

§ 1

Powołuję zespół ds. ISO w następującym składzie:

1.Bednarek Anetta
2.Bregin Grażyna
3.Gołaczyńska  Elżbieta
4.Gołaczyńska Magdalena
5.Kowalczyk Anna
6.Łyp Sylwia
7.Michalski  Janusz
8.Morawska Teresa
9.Nych  Marta
10.Pędrak  Lucyna
11.Remian Andrzej
12.Szubert Grzegorz
13.Szymków Magdalena

§ 2

Do podstawowych zadań zespołu, o którym mowa w § 1 należy:

1. Opracowanie:

a)dokumentów potrzebnych organizacji do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowaniu jej procesów, doskonalenia systemu
b)zapisów wymaganych postanowieniami normy.

2. Wdrożenia procedur (procesów) poprzez przeszkolenie wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 3

Nadzór nad prawidłowym opracowaniem i wdrożeniem dokumentacji systemu zarządzenia jakością w  Urzędzie Miasta i Gminy powierza się Pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością.

§ 4

Z dniem 9 kwietnia  2007r. traci moc  Zarządzenie Nr 116/05 z dnia 30 listopada 2005r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2007r.

Ilość odwiedzin: 1084
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 40/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 40 /07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania zespołu ds. ISO, którego celem jest opracowywanie i wdrażanie dokumentacji syste
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anetta Bednarek
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-04-17 11:17:38
Data udostępnienia informacji: 2007-04-17 11:17:38
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-22 10:16:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner