logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 43/07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia  25.04.2007r.

 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 70 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy ( tj. Dz.U z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn.zm.) postanawiam co następuje:

§ 1

Z dniem 25.04.2007r. odwołuję Pana ze stanowiska Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bogatyni.

§ 2

Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w dniu 01.08.2001r.

§ 3

W okresie wypowiedzenia zachowuje Pan prawo do wynagrodzenia przysługującego przed odwołaniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 1855
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza nr 43/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25.04.2007r. Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. n
Podmiot udostępniający: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wytworzyła informację: Olimpia Stanaszek
Osoba, która odpowiada za treść: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-05-11 10:46:38
Data udostępnienia informacji: 2007-05-11 10:46:38
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-15 07:47:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner