logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE NR 56/2007
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 16 maja 2007 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej w 2007 roku, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadań

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259), zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej w 2007 roku, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadań:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania
- Organizacja i udział Gminy Bogatynia w ligowych rozgrywkach tenisa stołowego, w zawodach badmintona i racketlona 20.600,00 zł
- Organizacja i udział Gminy Bogatynia w rozgrywkach piłki nożnej klasy B w Działoszynie 11.000,00 zł
- Organizacja i udział Gminy Bogatynia w zawodach taekwondo 5.700,00 zł

Razem: 37.300,00 zł

2.Zlecenie realizacji zdań publicznych wiąże się z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
3.Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa z dniem 12 czerwca 2007 roku, o godzinie 1000.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

1)Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl;
2)Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2007-05-18 12:26:10 - Załącznik Nr. 1 (63.22 kB)
2007-05-18 12:26:41 - Wzór oferty (105.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2569
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 56/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE NR 56/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogatynia w dziedzinie upow
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Iżycka- Kuś
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka- Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-05-11 10:46:38
Data udostępnienia informacji: 2007-05-11 10:46:38
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-18 12:26:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner