logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr  57
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 18 maja 2007 r.


w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a  w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  oraz art. 30, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1

Odwołuję z dniem 31 sierpnia 2007 r. Panią Irenę Komarnicką  ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3  z siedzibą w Bogatyni przy  ul. Wyczółkowskiego 42a.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2921
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 57/2007
Skrócony opis: w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2007-05-18 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-07-05 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-05 14:53:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner