logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 64/2007
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 25.05. 2007r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Na  podstawie  art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2,  ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty ( Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam  co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni  w składzie osobowym:
1. Jerzy Stachyra  - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący
2. Joanna Iżycka-Kuś   - przedstawiciel organu prowadzącego – z-ca przewodniczącego
3. Daniel Fryc  - przedstawiciel organu prowadzącego – członek
4. Monika Śliwińska-Stasiak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek
5. Halina Kot -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek
6. Anna Baśkiewicz  -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek
7. Agnieszka Majdanik - przedstawiciel rady pedagogicznej – członek
8. Ewa Michalak – przedstawiciel rady pedagogicznej – członek
9. Olimpia Sadowska – przedstawiciel rady rodziców - członek
10. Karina Gorczyca – przedstawiciel rady rodziców - członek
11. Alina Piekutowska -  przedstawiciel ZNP – członek

§ 2

Komisja Konkursowa przeprowadzi konkurs zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 23 października 2003 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 845
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 64/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 25.05. 2007r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkó
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-06-04 15:58:07
Data udostępnienia informacji: 2007-06-04 15:58:07
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19 13:43:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner