logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 65/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 31  maja 2007
rok

W sprawie zmian  budżetu gminy na 2007 rok

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy  i Miasta Bogatynia z dnia  12 lutego 2007 rok w sprawie budżetu gminy na 2007 rok Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia  zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  16.770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 16.700,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 70,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  290.453,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
- realizacja zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej kwota 70,00 zł
- realizacja własnych zadań bieżących gminy - dotacje z budżetu państwa  kwota 16.700,00 zł

2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 273.683,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. w tym:
- rezerwa ogólna kwota 72.910,00 zł
- rezerwa celowa kwota 113.698,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 10.000,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych   116.007.596,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych   124.088.186,00 zł
- niedobór budżetu 8.080.590,00 zł
- przychody budżetowe w wysokości 15.901.448,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 7.821.138,00 zł
- przychody GFOŚiGW 4.300.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006r. 899.818,00 zł
- wydatki GFOŚiGW 5.199.818,00 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do pobrania: 2007-06-14 10:53:21 - Uzasadnienie do Zarządzenia 65/2007 (49.31 kB)
2007-06-14 10:54:58 - Załącznik NR.1 (43.67 kB)

Ilość odwiedzin: 2802
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 65/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 65/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 maja 2007 rok W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-05-31 15:58:07
Data udostępnienia informacji: 2007-06-04 15:58:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 09:47:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner