logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr  66 / 2007
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia  04 czerwca 2007 roku

w sprawie: określenia zasad i sposobu wprowadzania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy  w Bogatyni.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz ? 20 ust. 1 pkt. c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni zarządzam, co następuje:


1

1.Określa się zasady i sposób wprowadzania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Określa się zasady i sposób wprowadzania materiałów na stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2

Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów, Kierowników Biur Urzędu Miasta i Gminy  w Bogatyni oraz Kierowników jednostek organizacyjnych gminy tj. szkół, przedszkoli, Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Biblioteki Publicznej im. Polskich Noblistów, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej do przestrzegania zasad określonych niniejszym zarządzeniem

3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania: 2007-06-04 16:03:29 - Załącznik 1,2 (38.48 kB)

Ilość odwiedzin: 1978
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza 66/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 66 / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie: określenia zasad i sposobu wprowadzania materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej or
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Olimpia Stanaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-06-04 15:58:07
Data udostępnienia informacji: 2007-06-04 15:58:07
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-04 23:17:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner