logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 67/07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 04 czerwca 2007 r.

w sprawie: powołania zespołu wdrażającego system elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-Urzędu w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni. 

Na podstawie 20 pkt. 1c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam co następuje:

1

Powołuję zespół wdrażający system elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w następującym składzie:

1.Bohdanowicz Artur - Biuro Burmistrza
2.Bregin Grażyna - Biuro Obsługi Interesanta
3.Brzuchalska Monika - Wydział Budżetowy
4.Cuber Zbigniew - Biuro Rady Gminy
5.Graczyk Anna - Wydział Współpracy Regionalnej, Transgranicznej i Promocji Gminy
6.Kaczmarek Mariola - Wydział Budżetowy
7.Kierman Edyta - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
8.Kosobucki Józef - Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
9.Król Małgorzata - Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
10.Kucharska Irena - Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
11.Kuczaj Tomasz - Wydział Organizacyjno - Prawny
12.Łohyn Marcin - Wydział Organizacyjno - Prawny
13.Łyp Sławomir - Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu
14.Michalski Janusz - Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
15.Nych Marta - Wydział Spraw Obywatelskich
16.Olszak Zatorska Henryka - Wydział Podatkowy
17.Pawicki Krzysztof - Wydział Organizacyjno - Prawny
18.Stanaszek Olimpia - Wydział Organizacyjno Prawny
19.Szyszka Lucyna - Wydział Budżetowy
20.Wolkiewicz Magdalena - Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania Przestrzennego

2

Koordynatorem pracy zespołu jest Daniel Fryc Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

3

1. Do zadań zespołu należy w szczególności:
- udział we wszystkich szkoleniach prowadzonych przez wybraną firmę zewnętrzną, wdrażającą elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni;
- współpraca z pracownikami firmy wdrożeniowej w zakresie opisania problematyki pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni;
- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów na poszczególnych stanowiskach pracy poszczególnych wydziałów;
- umiejętność sprawnego posługiwania się wdrożonym systemem;
- nauka oraz pomoc w posługiwaniu się systemem elektronicznego obiegu dokumentów pozostałym pracownikom w danym wydziale;
2. Inne zadania wynikające z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r., Nr 65 poz. 565 oraz Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1651).

4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 2997
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza 67/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 67/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 04 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania zespołu wdrażającego system elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-Urzędu w Urzę
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Olimpia Stanaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-06-04 15:58:07
Data udostępnienia informacji: 2007-06-04 15:58:07
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-04 20:42:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner