logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 69/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 13 czerwca 2007r.

w sprawie odwołania Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury

 Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j Dz. U z 2001r. Nr 13 poz.123 ze zm.) a także na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2006r. Nr 201, poz. 2976 ) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 1998r. Nr 21 poz. 94 ze zm.)  po zasięgnięciu opinii:

1.Towarzystwa Miłośników Ziemi Bogatyńskiej z siedzibą w Bogatyni.
2. Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych z siedzibą w Bogatyni.

 postanawiam co następuje:

§ 1

1. Z dniem 13.06.2007r. odwołuję Pana Mirosława Bzowskiego ze stanowiska Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
2. Powodem odwołania jest brak dynamiki działań  na zajmowanym stanowisku , zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

§ 2

1. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w dniu  21.11.1990r.
2. W okresie wypowiedzenia zwalnia się Pana Mirosława Bzowskiego ze świadczenia pracy.

§ 3

W okresie wypowiedzenia Pan Mirosław Bzowski zachowuje prawo do wynagrodzenia przysługującego przed odwołaniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pouczenie
W przypadku uznania, że niniejsze odwołanie narusza przepisy, pracownikowi przysługuje prawo żądania odszkodowania. Żądanie odszkodowania wnosi się do Sądu Pracy w Zgorzelcu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Ilość odwiedzin: 2050
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza 69/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 69/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie odwołania Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Olimpia Stanaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-06-13 15:58:08
Data udostępnienia informacji: 2007-06-19 15:58:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-20 07:59:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner