logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 71/2007
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia  18.06.2007r.

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury Pani Marcie Cholewińskiej

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 18.06.2007 r. powierzam Pani pełnienie obowiązków Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury w Bogatyni do czasu wyłonienia Dyrektora w drodze konkursu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 2

W okresie pełnienia obowiązków Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury  upoważniam Panią do dokonywania czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 672
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 71/2007
Skrócony opis: w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury Pani Marcie Cholewińskiej
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-06-04 15:58:08
Data udostępnienia informacji: 2007-06-04 15:58:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-11 07:54:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner