logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 74/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 18.06.2007 r
.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Bogatyni

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 36a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),zarządzam co następuje:

§ 1

Powierzam z dniem 01 września 2007 r. Pani mgr Dorocie Wilczyńskiej – stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6  z siedzibą w Bogatyni przy  ul. Wyczółkowskiego 32.

§ 2

Powierzenie funkcji  następuje na okres od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r.

§ 3

Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2007 roku.

Ilość odwiedzin: 1968
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 74/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 74/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.06.2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-06-18 13:50:16
Data udostępnienia informacji: 2007-06-19 13:50:16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19 15:18:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner