logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr. 77/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 19.06.2007 r.

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g, ust. 2, w związku z art. 91 d, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Sylwii Użarowskiej nauczyciela języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:  

1. Jerzy Stachyra– przewodniczący, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni                                          
2. Anna Baśkiewicz – członek, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
3. Bożena Wojciechowska – członek, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni
4. Beata Szczepańska – członek, ekspert z zakresu  wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz zarządzania oświatą
5. Dorota Chitruń - członek, ekspert w zakresie matematyki i fizyki                                     
6. Ewa Piekło – członek przedstawiciel związku zawodowego

§ 2

Komisja  pracuje w  terminach  ustawowych, aż do czasu  zakończenia prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego, dla nauczyciela wymienionego w zarządzeniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia

Ilość odwiedzin: 2030
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr. 77/2007
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-06-19 13:50:23
Data udostępnienia informacji: 2007-06-19 13:50:23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19 14:03:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner