logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 89 /2007
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 02 lipca 2007 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za lipiec, sierpień, wrzesień  2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r.  Nr 249 poz. 2104 ze zm.).
Burmistrz  Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się  harmonogram realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na lipiec, sierpień, wrzesień  2007 r. obejmujący:
a) prognozowane dochody i przychody budżetu określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b) wielkości wydatków i rozchodów, planowanych do sfinansowania określone w załączniku
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Skarbnik Gminy poinformuje podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie realizacji budżetu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2007-07-09 10:47:39 - Załącznik Nr 1 (71.46 kB)

Ilość odwiedzin: 2028
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 89/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 89/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 02 lipca 2007r w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za lipiec,sierpień,wrzesień 2007 roku
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Oliasz
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kubiś
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-07-02 14:21:47
Data udostępnienia informacji: 2007-07-05 14:21:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 09:52:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner