logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 88/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 z dnia 29 czerwca 2007 rok

W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok


 Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy  i Miasta Bogatynia z dnia  12 lutego 2007 rok
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia  zarządza
co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  232.501,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    z tego:
   - dotacja  celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 232.500,00 zł
   - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
     zadań zleconych gminie kwota 1,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  285.514,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    w tym:
   - realizacja zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej kwota 1,00 zł
   - realizacja własnych zadań bieżących gminy – dotacje z budżetu państwa kwota 232.500,00 zł

2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę   53.013,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych    116.240.097,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych    126.320.687,00 zł
- niedobór budżetu                           1 0.080.590,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości    17.901.728,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości        7.821.138,00 zł

- przychody GFOŚiGW  5.854.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006r. 899.818,00 zł
- wydatki GFOŚiGW  6.753.818,00 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2007-07-10 10:47:07 - Uzasadnienie (38.46 kB)
2007-07-10 10:48:00 - Załącznik Nr 1 (40.57 kB)

Ilość odwiedzin: 1641
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 88/2007
Skrócony opis: Zarzadzenie Nr 88/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 czerwca 2007 rok w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-06-29 10:39:52
Data udostępnienia informacji: 2007-07-10 10:39:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 11:09:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner