logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 96/07
Burmistrza Miasta i Gminy  Bogatynia
z dnia 23.07.2007 r

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia - w ramach trybu przetarg nieograniczony.
        
     

Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) oraz § 20 ust.1 pkt  ?c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:
1. Dominik Matelski  - Przewodniczący,
2. Daniel Fryc  - Z -ca Przewodniczącego,
3. Piotr Wysocki  - Sekretarz Komisji,
4. Józef Kosobucki  - Członek Komisji,
5. Teresa Morawska - Członek Komisji,
6. Wojciech Błasiak  - Członek Komisji,
7. Ryszard Koziński  - Członek Komisji.

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 68/07 Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia z dnia 11 czerwca 2007r.   

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o zamówienie publiczne.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.   


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 4693
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 96/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 96/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowe
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2007-07-24 09:24:27
Data udostępnienia informacji: 2007-07-24 09:24:27
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-26 10:46:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner