logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 93/2007
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 20.07.2007r.

w sprawie:  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.

Na podstawie  § 20 pkt.1c „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni”  w związku z § 6 Załącznika do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 17/06 z dnia  6  marca 2006 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni oraz na stanowiska Kierowników Gminnych Jednostek  Organizacyjnych” zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. dowodów osobistych  i ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich.

w następującym składzie:

1. Sekretarz Gminy – Daniel Fryc -  Przewodniczący
2. Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego – Olimpia Stanaszek – Z-ca Przewodniczącego
3. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Barbara Radziechowska  - Członek

§ 2

Do zadań Komisji należeć będzie:

1. Przeprowadzenie konkursu w dwóch etapach tj:
-  etap I - wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych oraz ustalenie listy  kandydatów,  którzy spełniają wymagania formalne wynikające z treści art. 3 ust. 1 i 3  ustawy o pracownikach samorządowych oraz określone w ogłoszeniu o naborze,
-  etap II -  postępowanie kwalifikacyjne kandydatów wyłonionych  w pierwszym etapie poprzez:
a) pisemne opracowanie i udzielenie merytorycznej odpowiedzi na stawiane przez Komisję Konkursową pytania, z zakresu wiedzy o samorządzie gminnym oraz zadań wynikających z obowiązków określonych w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko,
b) rozmowę kwalifikacyjną,
2.  Ustalenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne i ogłoszenie w  Biuletynie Informacji Publicznej.
3.  Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru .
4. Ogłoszenie wyników naboru.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 818
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 93/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 93/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.07.2007r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-07-24 11:04:08
Data udostępnienia informacji: 2007-07-24 11:04:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-24 11:07:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner