logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 92 /07

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 4 lipca 2007  roku

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Integracyjnego
Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12


  Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. : Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)   w związku z § 11 Statutu Integracyjnego Publicznego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni oraz § 20 ust.1 pkt „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje :

§ 1

  Powierzam z dniem 1 lipca 2007 roku Pani Elżbiecie Bajerskiej obowiązki Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12.

§ 2

  Powierzenie obowiązków następuje na okres od 1 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 3

  Obowiązki i uprawnienia kierownika zakładu opieki zdrowotnej określają odrębne przepisy.

§ 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007 roku.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Bogatynia

mgr Andrzej Grzmielewicz

Ilość odwiedzin: 2939
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 92/2007
Skrócony opis: w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12
Osoba, która wytworzyła informację: Jagoda Nowińska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Jagoda Nowińska
Data wytworzenia informacji: 2007-07-25 12:22:34
Data udostępnienia informacji: 2007-07-25 12:22:34
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-25 13:09:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner