logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 100/07
Burmistrza Miasta i Gminy  Bogatynia
z dnia   23.07.07.2007 r.

 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi ,kanalizacji deszczowej z  przykanalikami  deszczowymi ,oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych przy ul Dobrej nr.1,3,5,6,8,10,10 a,41 w Bogatyni.

      Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) oraz § 20 ust.1 pkt  ?c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:
1.Daniel Fryc                   - Przewodniczący,
2.Józef Kosobucki            - Z -ca Przewodniczącego,
3.Michał Andrzejewski       - Sekretarz Komisji,
4.Janusz Zalewski            - Członek Komisji

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 68/07 Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia z dnia 11 czerwca 2007r.   

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o zamówienie publiczne.


§ 4

1.Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2.Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.   


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ilość odwiedzin: 2411
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 100/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 100/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Andrzejewski
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2007-07-26 08:47:55
Data udostępnienia informacji: 2007-07-26 08:47:55
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-26 08:55:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner