logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 103/07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia  26.07.2007r
.
 
w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Suszczyńskiego ze stanowiska Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz.U Nr 123, poz. 779 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu postanawiam co następuje:

§ 1

Z dniem  26.07.2007r. odwołuję Pana ze stanowiska Komendanta Straży Miejskiej  w Bogatyni.

§ 2

Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w dniu 15.12.1991r.

§ 3

W okresie wypowiedzenia zachowuje Pan prawo do wynagrodzenia przysługującego przed odwołaniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 1392
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr. 103/2007
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr 103/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26.07.2007r. w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Suszczyńskiego ze stanowiska Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-07-26 10:07:39
Data udostępnienia informacji: 2007-07-27 10:07:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-27 10:11:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner