logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 121

 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 z dnia 30 sierpnia 2007 r.

 w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 87 Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia z dnia 28 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) po otrzymaniu dokumentu w sprawie zmiany nazwiska Pani Iwony Wałach na nazwisko Hałas, zarządzam, co następuje:

 

 

 § 1

 W § 1 Zarządzenia Nr 87 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni, dotychczasowe brzmienie słów „Pani mgr Iwonie Wałach” zastępuje się słowami „Pani mgr Iwonie Hałas”.

 

 

 § 2

 Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

 

 

 

 

 § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 3753
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 121/2007
Skrócony opis: w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 87 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 czerwca 2007 r.
Podmiot udostępniający: RES
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Kierman
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Kierman
Data wytworzenia informacji: 2007-08-30 10:57:57
Data udostępnienia informacji: 2007-09-04 10:57:57
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-04 11:12:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner