logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr  122/07
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 z dni  31 sierpnia 2007 rok

W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok


 Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 1 Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy  i Miasta Bogatynia z dnia  12 lutego 2007 rok
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia  zarządza
co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  560,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    z tego:
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
   zleconych gminom kwota 560,00 zł.

1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  560,00 zł    zgodnie z załącznikiem Nr 1    z tego:- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej     zleconych gminom kwota 560,00 zł.


§ 2


1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę    459.003,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    w tym:  realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
    zleconych gminom kwota 560,00 zł.
2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę   458.443,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1.
    w tym: rezerwa ogólne kwota  9.401,00 zł


§ 3


W dziale  700 „ Gospodarka komunalna”, rozdział  70095 „ Pozostała działalność” 
w  paragrafie  4270 „ Zakup usług remontowych „ dokonuje się zmian poprzez:
- zwiększa się środki na zadaniu : „ Remonty budynków 100% własność gminy”
  o kwotę 110.000,00 zł
- zmniejsza się środki na zadaniu : „ Remonty we wspólnotach mieszkaniowych”
  o kwotę 110.000,00 zł


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2007 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych   116.415.897,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych   126.496.487,00 zł
- niedobór budżetu                                10.080.590,00 zł
- przychody budżetowe w wysokości    17.901.728,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości        7.821.138,00 zł
- przychody GFOŚiGW  5.854.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006r. 899.818,00 zł
- wydatki GFOŚiGW  6.753.818,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki do pobrania: 2007-09-10 12:07:02 - Załącznik Nr 1 (62.59 kB)
2007-09-10 12:12:24 - Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 122/2007 (86.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1330
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 122/2007
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 122/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Donata Kasprzak
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-08-31 11:49:17
Data udostępnienia informacji: 2007-09-10 11:49:17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 09:56:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner