logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


    Zarządzenie Nr  105
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 27 lipca 2007 roku.

w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza do spraw Polityki Regionalnej prowadzenia spraw związanych z remontami jednostek oświaty


    Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):
 

§ 1
Upoważniam mgr Jerzego Stachyrę Zastępcę Burmistrza do spraw Polityki Regionalnej  do prowadzenia w moim imieniu spraw związanych z remontami w jednostkach oświaty Gminy i Miasta Bogatynia.

§ 2
Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udzielam na czas nie określony.  Upoważnienie wygasa ono z chwilą jego cofnięcia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ilość odwiedzin: 1852
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 105/2007
Skrócony opis: w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza do spraw Polityki Regionalnej prowadzenia spraw związanych z remontami jednostek oświaty
Osoba, która wytworzyła informację: Artut Bohdanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Artut Bohdanowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2007-09-10 11:58:23
Data udostępnienia informacji: 2007-09-10 11:58:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 11:15:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner