logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 126/07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 06.09.2007 r.

w sprawie: procedury przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych na stanowiskach innych niż urzędnicze

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm.) art. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2006 r., Nr 169, poz. 1201) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 55, poz. 361)
 
zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam procedurę okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych na stanowiskach innych niż urzędnicze stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pierwszą ocenę kwalifikacyjną bezpośredni przełożony przeprowadza w terminie do dnia 9 października 2007 roku.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania: 2007-10-01 13:33:59 - załącznik nr 1 (51.78 kB)

Ilość odwiedzin: 4766
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 126/2007
Skrócony opis: w sprawie: procedury przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych samorządowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek i zakł
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Olimpia Stanaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-09-12 12:57:02
Data udostępnienia informacji: 2007-09-12 12:57:02
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-01 13:33:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner