logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr  84  /07
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 27 czerwca  2007 r.

 
w sprawie powołania składu osobowego Komisji do rozpatrywania wniosków związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności  Gminy i Miasta Bogatynia
       
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001r.  Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z późn. zm.) oraz  § 20 ust. 1 pkt "c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni,  Burmistrz Miasta i Gminy, zarządza co następuje:

§ 1

W celu rozpatrywania wniosków o udzielanie i rozliczanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności  Gminy i Miasta Bogatynia, powołuję Komisję w następującym składzie:

1. Dominik Matelski   -  Przewodniczący,
2. Józef Kosobucki - Z-ca Przewodniczącego,
3. Magdalena Wolkiewicz - Sekretarz Komisji
4. Piotr Wysocki  - Członek Komisji
5. Ewa Oliasz - Członek Komisji

§ 2

Komisja będzie działać zgodnie z:
1. Regulaminem pracy Komisji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Uchwałą nr XXX/260/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia  21 października 2005 roku z późn. zm.
3. Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

§ 3

Zadaniem Komisji jest sprawdzanie pod względem formalnym i opiniowanie wniosków o przydzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności  Gminy i Miasta Bogatynia.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania: 2007-09-17 09:59:01 - Załącznik nr 1 - Regulamin pracy Komisji (255.50 kB)

Ilość odwiedzin: 1022
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 84/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 27 czerwca 2007r.
Skrócony opis: w sprawie powołania składu osobowego Komisji do rozpatrywania wniosków związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów za
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Wolkiewicz - Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2007-09-17 09:48:05
Data udostępnienia informacji: 2007-09-17 09:48:05
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-17 10:00:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner